Advokater og eiendomsmegler sentralt beliggende i Åsane, Bergen. Like ved bussterminalen og Åsane Storsenter.
kontakt oss for en uforpliktende prat.

Vi tilbyr tjenester innenfor eiendomsmegling og advokatvirksomhet. Eiendomsmeglingen er organisert under Estate Eiendomsmegling Bergen.

Eiendomsmegling

Advokattjenester

ADVOKATTJENESTER/RETTSOMRÅDER

Vi yter bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor de fleste rettsområder, men med hovedvekt på:

ANSATTE

KONTAKT OSS

Audire Advokatfirma AS holder til i lokaler sentralt i Åsane, like ved bussterminalen, Åsane Storsenter og i samme bygg som møbelbutikken Skeidar, Designa og Rema 1000.

Hesthaugveien 16, 5119 Ulset, Norway
Telefon nr.: 55 19 30 05
E-post: post@audire.no
Faks nr.: 55 19 30 02, Org nr. 997 795 075

Kontakt Form

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Priser og vilkår

Timepris fra kr 1.020,-

Fri rettshjelp

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Priser

Oppdrag faktureres vanligvis etter medgått tid, for enkelte oppdragstyper kan det avtales fastpris. Se prisveiledning.

Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag vil det være en saksansvarlig advokat. Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn.

Ansvar

Audire Advokatfirma AS oppfyller de krav som stilles vedrørende sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar, som kan pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Taushetsplikt

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov som for eksempel hvitvaskingsloven.

Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan, eller bør påta seg oppdraget. Videre vil det også bli inngått en oppdragsavtale mellom advokatfirmaet og klient.

Oppdragsvilkår

Vi søker å ivareta dine interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre rutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Telefon

55 19 30 05

Adresse

Hesthaugveien 16, 5119 Ulset, Norway