Straff- og bistandsrett

 • Forsvarer i straffesaker. Hvis du er siktet i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det offentlige betaler som hovedregel utgiftene til advokat, men det gjelder unntak i enkelte saker og i en del tilståelsessaker. Hvis du er usikker på dine rettigheter i en straffesak, ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av din sak.
 • Bistand også med å utforme søknader / klager i saker som gjelder inndragning av førerkort, kjøreseddel eller hvis du føler deg urettmessig behandlet av politiet eller andre offentlige myndigheter.
 • Hvis du som fornærmet i en straffesak har opplevd at politiet har henlagt saken, kan vi gi deg råd om denne bør påklages. Det er klagefrist i slike saker. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt umiddelbart etter at du er underrettet om henleggelsen.

Reglene for hvem som kan få oppnevnt bistandsadvokat omfatter for tiden følgende områder:

 • ofre for mishandling eller overgrep fra nærstående
 • ofre for seksuelle overgrep
 • ofre for alvorlig og grov vold
 • ofre for tvangsekteskap
 • ofre for menneskehandel
 • etterlatte i drapssaker
 • ved rettslig behandling av besøksforbud i eget hjem og ved rettslig behandling av besøksforbud på grunnlag av mishandling eller vold fra nærstående

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og de etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i en straffesak. Advokat Dag O. Hustvedt sin bakgrunn fra politiet, har gitt han meget god kjennskap til den vanskelige situasjonen mange ofre kan være i og hva som er nødvendig bistand i den enkelte sak. Som bistandsadvokat kan vi også bistå med å søke voldsoffererstatning.
KONTAKT OSS

Audire Advokatfirma AS holder til i lokaler sentralt i Åsane, like ved bussterminalen, Åsane Storsenter og i samme bygg som møbelbutikken Skeidar, Designa og Rema 1000.

Hesthaugveien 16, 5119 Ulset, Norway
Telefon nr.: 55 19 30 05
E-post: post@audire.no
Faks nr.: 55 19 30 02, Org nr. 997 795 075

Kontakt Form

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Telefon

55 19 30 05

Adresse

Hesthaugveien 16, 5119 Ulset, Norway